Vandringspriser

På Ölands brukshundklubb finns det flera olika vandringspriser att samla poäng till under året. Alla kan vara med –  även du som precis har börjat att tävla med/ställa ut din hund. Ju fler som deltar desto roligare! Priserna delas ut under klubbens årsmöte.

Ansök vandringspris genom att tydligt skriva vilka vandringspriser du åberopar samt gör en noggrann sammanställning av resultaten du vill tillgodoräkna dig för varje enskilt pris. Skicka din ansökan till:

ordforande@obhk.se

_____________________________________________________
Nöjabs Vandringspris

 Nöjabs Vpr är skänkt av Nöjab till bästa brukshund.
Medlem i Ölands Brukshundklubb äger rätt att ta inteckningar i Nöjabs Vpr. Samma förare med tre inteckningar erövrar priset, oavsett om det sker med olika hundar.
Poängen beräknas på de tre bästa resultaten under året på bruksprov.

Poängsumman görs om till en procentuell summa, beroende på maxpoängen i den grupp och klass man tävlar i, vilket gör att alla tävlande deltar på lika villkor, oavsett grupp och klass.

___________________________________________________

Titos Blåbärspris

Detta pris utdelas årligen, till klubbens framgångsrikaste ekipage, som gör sin första tävlingssäsong. (Kalenderår). Varken förare eller hund får ha tävlat officiellt tidigare. Detta för att uppmuntra nya förare att börja tävla med sin nya hund!

Priset utdelas vid årsmötet och är ständigt vandrande. Innehavaren skall föra in uppgifter och bild på hunden, samt tävlingsresultaten, i den medföljande prisboken.

Poäng ges för start i klassen, oavsett resultat!

_____________________________________________________

Alvas VPR (klubbmästerskap i lydnad)

Tävlingen genomförs i lydnadsklass 1, med officiella regler, för samtliga ekipage.

Genomförandet skall ske med en grundomgång och en finalomgång, om antalet startande överstiger 20.

Vid eventuell samma poäng för placeringarna 1, 2 eller 3 skall dessa ekipage  skiljas åt med en ny tävlingsomgång bestående av tre olika moment ur klass 1, vilka kan variera från gång till annan, och som bestäms under tävlingsdagen.

Erövrar priset gör förare som vinner vid tre tillfällen. När vandringspriset erövrats, får föraren välja en ny vandringspokal, till ett rimligt pris, som betalas av klubben. Den nya pokalen skall då heta KM i Lydnad samt bära samma namn som den erövrande hunden kallas.

______________________________________________________

Viggens VPR  (Klubbmästerskap i bruksspår) (Uhbbes VPR)

Tävlingen genomförs i appellklass spår, med officiella regler, för samtliga ekipage.

Vid eventuell samma poäng för placering 1, 2 eller 3 skall i första hand ekipage med högsta poäng i specialen, spår/budföring, placeras främst. Skulle även dessa poäng vara lika, får ekipagen skiljas åt genom en ny tävlingsomgång mellan dessa, bestående av tre moment ur appellens lydnad. Momenten kan variera från gång till annan och bestäms under tävlingsdagen.

Erövrar priset gör förare som vinner vid tre tillfällen.

När vandringspriset erövrats, får föraren välja en ny vandringspokal, till ett rimligt pris, som betalas av klubben. Den nya pokalen skall heta KM i Bruks samt dessutom bära samma namn som den erövrande hunden kallas.

______________________________________________________

Illka Inni´s VPR

För erhållande av vandringstallriken erfordras: Tävlande i lydnadsklass Elit.
En genomsnittspoäng räknat på tre lydnadstävlingar.

Genomsnittet får ej understiga 280 poäng.
Samtliga tävlingar som skall räknas måste ha samma hund och samma förare.

Då vandringstallriken tillfallit samma hund och samma förare under tre år, erövras priset för gott. Om inget ekipage erövrar priset något år, skall priset förvaras och pryda klubbstugan till dess det erövras.

______________________________________________________

Diven’s VPR

Vi vill med detta vandringspris meritera fullgoda exteriört och mentalt sunda hundar. Förare/ägare måste vara medlem i Ölands Brukshundklubb. Endast resultat på officiella tävlingar får räknas. Priset tilldelas den hund som deltagit i minst tre grenar under året, med flest poäng. Endast ett resultat får räknas vid varje tävlingstillfälle, med undantag för titlar såsom Lydnadsdiplom och championat.
Priset ska vara vandrande. Priset utdelas årligen vid ÖBHK:s årsmöte.

 Priset kan erövras för alltid av hund som har fem inteckningar.
Vinnande ekipage är skyldig att tillse att fotografi på hund samt uppgifter på denna finns införda i album tillhörande vandringspriset.

______________________________________________________

Nellys lydnadspokal:
Rätt att tävla om priset har hund som ägs/förs av medlem i Ölands Brukshundklubb. Endast en förare/hund. Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på ÖBHK´s ordinarie årsmöte. Kopia på åberopade resultat skall vara klubben tillhanda senast ? januari.
Det ekipage vinner, som under året uppnår högsta poängsumma på max sex starter, plus ev. extrapoäng enligt tabellen.
Med priset följer en bok, där vinnaren ombesörjer att foto på hunden sätts in, uppgifter om hund och ägare/förare, samt de meriter som möjliggjorde vinsten.

____________________________________________________

Sessan’s Agilitypokal

Rätt att tävla om vandringspriset har medlem i Ölands Brukshundklubb. Meriterna måste vara tagna under tiden som betalande medlem. Även instiftaren har rätt att tävla. Man får delta med flera hundar, vilka inte behöver ägas av föraren. Vinner priset för alltid, gör den tävlande som 4 år haft högst antal poäng. Endast officiella tävlingar och sk. Öppenklasser räknas. Alltså ej tävlingar typ KM, DM, cuper o.dyl.

 

______________________________________________________