Vandringspriser

På Ölands Brukshundklubb finns det flera olika vandringspriser. Säsongen räknas på kalenderår och priset delas ut på klubbens årsmöte. Alla medlemmar kan vara med. Det finns vandringspriser för nybörjarekipage såväl som till elitekipage inom olika grenar.

Ansök vandringspris genom att tydligt skriva vilka vandringspriser du åberopar samt gör en noggrann sammanställning av resultaten du vill tillgodoräkna dig för varje enskilt pris.

Skicka din ansökan till ordforande@obhk.se

___________________________________________________

Titos Blåbärspris 

Detta pris utdelas årligen som ett vandringspris till det ekipage som gör sin första tävlingssäsong oavsett gren. Säsongen räknas på kalenderår och tilldelas det ekipage som har högst poäng sammanlagt.

Vid starter i flera grenar räknas poängen ihop. Poäng delas ut enligt följande:

Gren, Klass, Poäng

Lydnad, startklass, 5

Lydnad, klass 1, 10

Lydnad, klass 2, 15

Lydnad, klass 3, 20

Bruksprov, apell, 5

Bruksprov, lägre, 10

Bruksprov, högre, 15

Bruksprov, elit, 20

Jaktprov, nybörjare/unghund, 5

Jaktprov, öppen, 10

Jaktprov, elit/segrarklass, 15

Viltspårsprov, anlagsprov, 5

Viltspårsprov, öppen, 10

Agility o/e Hopp, klass 1, 5

Agility o/e Hopp, klass 2, 10

Agility o/e Hopp, klass 3, 15

_____________________________________________________

Tindras lydnadspokal

Detta pris utdelas årligen som ett vandringspris till det ekipage som under året har högst poäng i tävlingslydnad.

En och samma förare med tre inteckningar i vandringspriset får behålla pokalen även om det sker med olika hundar.

Poängen beräknas på maximalt sex resultat under året plus eventuella extrapoäng enligt tabellen.

Klass, 1:a pris, 2:a pris, 3:e pris

Startklass, 15 p, 10 p, 5 p

Klass 1, 20 p, 15 p, 10 p

Klass 2, 25 p, 20 p, 15 p

Klass 3, 30 p, 25 p, 20 p

Extrapoäng (oavsett klass)

1:a placering, 5 p

2:a placering, 3 p

3:e placering, 1 p

SM-deltagande, 20 p

______________________________________________________

Illkas Innis Vandringstallrik

Detta pris utdelas årligen som ett vandringspris till det ekipage som under året har tävlat i klass 3 i tävlingslydnad.

En och samma förare med tre inteckningar i vandringspriset får behålla pokalen även om det sker med olika hundar.

Poängen beräknas på ett genomsnitt räknat på tre lydnadstävlingar. Genomsnittet får ej understiga 280 p.

______________________________________________________

Divens vandringspris

Detta pris utdelas årligen som ett vandringspris till det ekipage som under året har tävlat i tre olika grenar och som har högst poäng.

En och samma förare med tre inteckningar i vandringspriset får behålla pokalen även om det sker med olika hundar.

Poängen beräknas på sammanlagda poäng enligt nedan.

Start/deltar (oavsett gren), 5 p/start

Uppflyttning till nästa klass (oavsett gren), 10 p/uppflyttning

Klassvinst (oavsett gren), 20 p/klassvinst

Championat (oavsett gren), 30 p/championat

_____________________

Alvas Brukspokal

Detta pris utdelas årligen som ett vandringspris till det ekipage som har högst poäng i bruksprov.

En och samma förare med tre inteckningar i vandringspriset får behålla pokalen även om det sker med olika hundar.

Poängen beräknas på maximalt tre resultat under året. Poängsumman görs om till en procentuell summa beroende på maxpoäng i den klass man tävlar i, vilket ger lika villkor för alla tävlande oavsett klass.

Klass, Maxpoäng

Apell, 320

Lägre, 600

Högre, 600

Högre (skydd), 700

Elit, 650

Elit (skydd), 800

_________________________________________________

Willes Agilitypokal

Detta pris utdelas årligen som ett vandringspris till det ekipage som under året har högst poäng i agility. Rätt att tävla om vandringspriset har förare som är medlem i och tävlar för Ölands brukshundsklubb.

Poäng räknas per ekipage. Föraren kan tävla om vandringspriset med flera hundar och hunden behöver inte vara ägd av föraren. En och samma förare med tre inteckningar i vandringspriset får behålla pokalen även om inteckning har gjorts med olika hundar.

Poäng räknas både från officiella tävlingar och inofficiella tävlingar som gjorts tillgängliga för allmänheten. Tävlingar som är interna, tex klubbmästerskap räknas inte.

Poängberäkning:

Fullföljt lopp i blåbärsklass/tunnelrace – 1 poäng, Felfritt lopp i ger istället – 2 poäng

Fullföljt lopp lagklass – 2 poäng, Felfritt lopp i ger istället – 3 poäng

Fullföljt lopp i klass 1 – 2 poäng, Felfritt lopp ger istället – 3 poäng

Fullföljt lopp i klass 2 – 3 poäng, Felfritt lopp ger istället – 4 poäng

Fullföljt lopp i klass 3 – 4 poäng, Felfritt lopp ger istället – 5 poäng

Tillkommer utöver ovan extra poäng enligt följande

Ett av nedanstående poäng för placering får räknas per start:

  • Placerad bland de tio (10) bästa i klassen ger, oavsett klass – 3 poäng,
  • Placerad bland de fem (5) bästa i klassen ger, oavsett klass – 5 poäng,
  • Vinst (1) i klassen, oavsett klass – 7 poäng

Samt:

  • Certifikat/certifikatresultat ger ytterligare – 5 poäng
  • Championat/Diplom i klass 3 ger ytterligare – 10 poäng (poängen för det championat- eller diplomgivande certet/certifikatresultatet faller då bort)
  • SM-deltagande individuellt eller i lag ger – 12 poäng (dubbla poäng ges för deltagande i både individuellt och i lag)
  • Bland de tre bästa individuellt eller i lag på SM ger – 20 poäng (poängen dubbleras om man placerar sig både individuellt och i lag)

 

______________________________________________________