Aktuella kurser

Här nedan finner du alla kurser (rulla ner så att du inte missar någon kurs) som är planerade. Välkommen med din anmälan!
——————————————
Alla kurserna kräver medlemskap i Ölands brukshundklubb. Välkomna med din anmälan till instruktör för respektive kurs!

Anmälningsavgift för alla kurser sätts in på bg 5146-6811. Om möjligt skriv vilken kurs det gäller.

Utöver nedan planerade kurser så finns det möjlighet att anmäla intresse för agility och brukslydnad på olika nivåer. Kurs planeras efter behov och möjlighet för instruktörer. Välkommen att sänd intresseanmälan till anna_l_n@telia.com


Kurs i specialsök mars/april 2019

Syfte: Kursen syftar till att hundägaren får en grundläggande kunskap i ämnet specialsök. Utbildningen syftar också till att utveckla relationen mellan hund och ägare och att hundägaren tränas att läsa sin hunds beteenden.

Mål: Hunden ska efter avslutad kurs ha tydligt intresse att leta efter vald etikett och kunna hålla kortare fokus och intresse mot gömman.

Omfattning: 6 tillfällen á 2 timmar (de flesta tillfällena på helg). Kursen är individanpassad. En hund tränas i taget och förarna arbetar i mindre grupper med de praktiska momenten.
Tillkommer träning mellan kurstillfällena.

Kursledare: Helén Wåhlstrand Persson, SBK Instruktör specialsök.

Antal deltagare: 6 personer

Medlemskap i Brukshundklubben är obligatoriskt.

Intresseanmälan: skickas till helenwahlstrand@hotmail.com

 

 

 

Annonser