Hyra av plan/stuga

Del av klubbstugan.

Camping är inte tillåten på klubben utan styrelsens godkännande.

Du som medlem kan hyra stuga/plan och klubbens släpvagn. Kontakta styrelsen vid intresse.

Priser per dag:

  • 500kr för appellplan
  • 500kr för klubbstugan
  • 500kr för agilityhinderparken

Släpkärra
Vår släpkärra är besiktigad och kan hyras för 50 kr/dygn.