Årshjul

Istället för att jobba i sektorer har klubben valt att gemensamt arbeta med klubbens aktiviteter.

Klubben har löpande Årshjulsmöten där alla medlemmar är välkomna. Kallelse sker via klubbens facebook och hemsida. Dessa möten är öppna för klubbens medlemmar att ge förslag på hur vi ska använda klubbens resurser. Kom och påverka!