Verksamhetens påverkan av Covid-19

Svenska kennelklubbens (SKKs) centralstyrelse har gett besked om att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen (där Svenska brukshundklubben, SBK ingår) från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.
Läs mer info på SKK hemsida:

Aktuella åtgärder som Svenska Kennelklubben vidtagit med anledning av coronavirusets spridning