Vandringspriser!

Det är nu tid att skicka in era resultat för att söka något av ÖBHK’s vandringspriser!
På Ölands brukshundklubb finns det flera olika vandringspriser att samla poäng till under året.Namnlös
Ansök vandringspris genom att tydligt skriva vilka vandringspriser du åberopar samt gör en noggrann sammanställning av resultaten du vill tillgodoräkna dig för varje enskilt pris. Skicka din ansökan till:
cnilss25@hotmail.com

Reglerna för vandringspriserna hittar du på hemsidan under Tävlingar/Vandringspriser.

Annonser