Medlemsmöte och Årshjulsmöte

  • Årshjulsmöte kommer att hållas den 22 september kl 19.
    På Årshjulsmötena diskuterar vi och planerar vad som måste göras på klubben och vilka aktiviteter såsom kurser som det finns intresse av.
  • Medlemsmöte kommer att hållas den 25 oktober kl 19.
    På Medlemsmöte berättar styrelsen vilka aktiviteter som varit under året och vad som är planerat. Här kan alla medlemmar framföra önskemål direkt till styrelsen.

 

Välkomna

Annonser