Medlemsmöte 18 oktober – INSTÄLLT

Medlemsmöte på klubben den 18 oktober är inställt. Nytt datum kommer att meddelas senare.

Medlemsmöte är möten som vi som en lokal brukshundklubb skall hålla några gånger per år. Detta är mötet som du som medlem kan  komma in med motioner på ett mer lagstadgat sätt än de årshjulmöten vi på ÖBHK startat upp. Motioner kan vara en idé om förändring av något i vår verksamhet som du vill föra vidare för beslut på mötet. Senast två veckor innan mötet måste motionen ha kommit in till styrelsen.

Annonser