Resultat utställning

Nu återfinns resultaten från årets sommarutställning under respektive flik, officiell eller inofficiell.

Tack till alla deltagare, utställare, domare, sponsorer, samt funktionärer från när och fjärran!

Utan er ingen utställning!

Varmt välkomna åter!

Annonser