Välkommen på spårkurs!

Under månadsskiftet maj/juni (när första-skörden är slagen) kommer en kurs i spår för aktivering att erbjudas.

Kontakta Ordforande@obhk.se (0768569411) för med info och anmälan!

524258_10150698328302078_632916669_n

Annonser